Jaarlijks stelt de Stichting Ondernemersfonds Assen haar begroting op en wordt een voorlopige toekenning gedaan aan de trekkingsgerechtigden. Na afloop van het jaar maakt het Ondernemersfonds een verantwoording van haar activiteiten waaruit blijkt wat de inkomsten zijn geweest en waar de beschikbare middelen aan uitgegeven zijn.De accountant onderzoekt vervolgens de boekhouding van de stichting en brengt daar in een rapport verslag van uit.

Begroting, jaarverslag en jaarrekening

Hieronder vindt u de jaarverslagen en jaarrekeningen vanaf de oprichting van het fonds in 2011 en de meest recente begrotingen.