De middelen die de Asser ondernemers via de OZB-opslag opbrengen, komen hen weer ten goede via het Ondernemersfonds. Na aftrek van interne kosten wordt 85 procent van het nettobedrag verdeeld over de trekkingsgerechtigden voor gebiedsgerichte en sectorale projecten. De resterende 15 procent is bestemd voor aanvragen voor stadsbrede projecten. Deze zijn aan te vragen met het aanvraagformulier.

Verdeelsleutel trekkingsgerechtigden

 • Ondernemend Assen     42,7 %
 • MKB Retail     21,2 %
 • Sector  Onderwijs   10,6 %
 • Sector Zorg     8,4%
 • Toeristisch Recreatief Platform     4,0 %
 • Sector Cultuur     3,5 %
 • Sector Sport     3,2 %
 • Sector Defensie     2,5 %
 • Agrarische sector    1,2 %
 • Winkelcentrum Kloosterveen     1,1 %
 • Winkelcentrum Marsdijk     0,6 %
 • Winkelcentrum Vredeveld     0,4 %
 • Winkelcentrum Nobellaan     0,4 %
 • Winkelcentrum Peelo     0,2 %

De gemeente Assen berekent deze percentages elke drie jaar opnieuw op grond van de afgedragen OZB.

Contact met trekkingsgerechtigden

Wilt u een activiteit organiseren in samenwerking met een van de trekkingsgerechtigde partijen? Hier vindt u de contactgegevens.

 • MKB Retail Assen (ondernemers binnenstad)
  contactpersoon Herre van Goor (voorzitter), 06 5342 8513, herre.goor@bertrammode.nl
  website: www.ditisassen.nl
  N.B. Sinds 2019 sluist MKB Retail het grootste deel van haar OFA-budget door naar Stichting Vaart in Assen.
 • Ondernemend Assen (ondernemers bedrijventerreinen Stadsbedrijvenpark, West, Zuid en Noord en ondernemers niet gevestigd op bedrijventerreinen, w.o. zzp’ers)
  contactpersonen Anita ter Veld (06 1112 6947) en Hilde van der Zee (06 8326 8458) info@ondernemend-assen.nl
  website ondernemend-assen.nl
 • Toeristisch Recreatief Platform Assen (TRP) (ondernemers toeristische en recreatieve sector)
  contactpersoon Peter Schorer (voorzitter), 06 5199 0872, p.schorer@ttcircuit.com
 • Winkelcentrum Kloosterveen (ondernemers winkelcentrum Kloosterveste)
  contactpersoon Alijas Mohtim, (06) 1964 9985, pearlekv@gmail.com
 • Winkelcentrum Marsdijk (ondernemers winkelcentrum Marsdijk)
  contactpersoon Trijntje Rozema, 0592 346 292, assenm@vx.nl
 • Winkelcentrum Peelo (ondernemers winkelcentrum Peelo)
  contactpersoon Richard Hillenga, 06 2519 4976, richard.hillenga@ah-hillenga.nl
 • Winkelcentra Vredeveld-Nobellaan (ondernemers winkelcentra Vredeveld en Nobellaan)
  contactpersoon Eddy de Korte, 06 8379 5011, eddydekorte@ploegmakersbeheer.nl
 • Sector Onderwijs (onderwijsorganisaties in Assen)
  maakt organisatorisch onderdeel uit van Ondernemend Assen
  contactpersoon Menno den Hollander (voorzitter cluster Onderwijs), HMF@dr.nassaucollege.nl
 • Sector Zorg (zorginstellingen in Assen)
  maakt organisatorisch onderdeel uit van Ondernemend Assen
  contactpersoon Maranke van Santen (voorzitter bestuur sector Zorg),  06 5161 8373, maranke.vansanten@vanboeijen.nl
 • Agrarische sector (agrarische ondernemers in gemeente Assen) contactpersoon Geke Arends (voorzitter), 06 1207 0566, arends34@hotmail.com
 • Sector Overheid en Defensie
  maakt organisatorisch onderdeel uit van Ondernemend Assen