De middelen die de Asser ondernemers via de OZB-opslag opbrengen, komen hen weer ten goede via het Ondernemersfonds. Na aftrek van interne kosten wordt 85 procent van het nettobedrag verdeeld over de trekkingsgerechtigden voor gebiedsgerichte en sectorale projecten. De resterende 15 procent is bestemd voor aanvragen voor stadsbrede projecten. Deze zijn aan te vragen met het aanvraagformulier.

Verdeelsleutel trekkingsgerechtigden

 • Ondernemend Assen     42,7 %
 • MKB Retail     21,2 %
 • Sector  Onderwijs   10,6 %
 • Sector Zorg     8,4%
 • Toeristisch Recreatief Platform     4,0 %
 • Sector Cultuur     3,5 %
 • Sector Sport     3,2 %
 • Sector Defensie     2,5 %
 • Agrarische sector    1,2 %
 • Winkelcentrum Kloosterveen     1,1 %
 • Winkelcentrum Marsdijk     0,6 %
 • Winkelcentrum Vredeveld     0,4 %
 • Winkelcentrum Nobellaan     0,4 %
 • Winkelcentrum Peelo     0,2 %

De gemeente Assen berekent deze percentages elke drie jaar opnieuw op grond van de afgedragen OZB.

Contact met trekkingsgerechtigden

Wilt u een activiteit organiseren in samenwerking met een van de trekkingsgerechtigde partijen?
Hier vindt u de contactgegevens.

 • MKB Retail Assen
  (ondernemers binnenstad)
  contactpersoon:   Mark van den Eng, (06 1003 8616), markvdeng@kpnmail.nl
  website:    www.ditisassen.nl
  Sinds 2019 sluist MKB Retail het grootste deel OFA-budget door naar Stichting Vaart in Assen.

 • Ondernemend Assen
  (ondernemers bedrijventerreinen Stadsbedrijvenpark, West, Zuid en Noord en ondernemers niet gevestigd op bedrijventerreinen, w.o. zzp’ers)
  contactpersonen: Anita ter Veld (06 1112 6947) en Ingrid Venema (06 2889 2714), info@ondernemend-assen.nl
  website:   ondernemend-assen.nl
 • Toeristisch Recreatief Platform Assen (TRP)
  (ondernemers toeristische en recreatieve sector)
  contactpersoon:   Peter Schorer, 06 5199 0872, p.schorer@ttcircuit.com
 • Winkelcentrum Kloosterveen
  (ondernemers winkelcentrum Kloosterveste)
  contactpersoon:   Eddy de Korte, 06 8379 5011, eddydekorte@ploegmakersbeheer.nl
 • Winkelcentrum Marsdijk
  (ondernemers winkelcentrum Marsdijk)
  contactpersoon:   Paul Albronda, (06) 5426 1627, bruna0960@brunawinkel.nl
 • Winkelcentrum Peelo
  (ondernemers winkelcentrum Peelo)
  contactpersoon:   Richard Hillenga, (06) 2519 4976, richard.hillenga@ah-hillenga.nl
 • Winkelcentra Vredeveld-Nobellaan
  (ondernemers winkelcentra Vredeveld en Nobellaan)
  contactpersoon:   Eddy de Korte, (06) 8379 5011, eddydekorte@ploegmakersbeheer.nl
 • Sector Onderwijs
  (onderwijsorganisaties in Assen)
  contactpersoon:   Menno den Hollander, HMF@dr.nassaucollege.nl
  maakt organisatorisch onderdeel uit van Ondernemend Assen
 • Sector Zorg
  (zorginstellingen in Assen)
  contactpersoon:   Maranke van Santen,  (06) 5161 8373, maranke.vansanten@vanboeijen.nl
  maakt organisatorisch onderdeel uit van Ondernemend Assen
 • Sector Overheid en Defensie
  maakt organisatorisch onderdeel uit van Ondernemend Assen

 • Agrarische sector
  (agrarische ondernemers in gemeente Assen)
  contactpersoon:   Erik Emmens, (0592)  291 551, erik@emmenszeijen.nl