De middelen die de Asser ondernemers via de OZB-opslag opbrengen, komen hen weer ten goede via het Ondernemersfonds. Na aftrek van interne kosten wordt 85 procent van het nettobedrag verdeeld over de trekkingsgerechtigden voor gebiedsgerichte en sectorale projecten. De resterende 15 procent is bestemd voor aanvragen voor stadsbrede projecten. Deze zijn aan te vragen met het aanvraagformulier.

Verdeelsleutel trekkingsgerechtigden

 • Ondernemend Assen     42,7 %
 • MKB Retail     21,2 %
 • Sector  Onderwijs   10,6 %
 • Sector Zorg     8,4%
 • Toeristisch Recreatief Platform     4,0 %
 • Sector Cultuur     3,5 %
 • Sector Sport     3,2 %
 • Sector Defensie     2,5 %
 • Agrarische sector    1,2 %
 • Winkelcentrum Kloosterveen     1,1 %
 • Winkelcentrum Marsdijk     0,6 %
 • Winkelcentrum Vredeveld     0,4 %
 • Winkelcentrum Nobellaan     0,4 %
 • Winkelcentrum Peelo     0,2 %

De gemeente Assen berekent deze percentages elke drie jaar opnieuw op grond van de afgedragen OZB. Bovenstaande verdeelsleutel is geldig tot en met 2023.

Contact met trekkingsgerechtigden

Wilt u een activiteit organiseren in samenwerking met een van de trekkingsgerechtigde partijen?
Hier vindt u de contactgegevens.

 • MKB Retail Assen
  (ondernemers binnenstad)
  contactpersoon:   Mark van den Eng, (06 1003 8616), markvdeng@kpnmail.nl
  website:    www.ditisassen.nl
  Sinds 2019 geeft MKB Retail het grootste deel van zijn budget door naar Stichting Vaart in Assen waarin een aantal binnenstadsorganisaties samenwerken.

 • Ondernemend Assen
  (ondernemers bedrijventerreinen Stadsbedrijvenpark, West, Zuid en Noord en ondernemers niet gevestigd op bedrijventerreinen, w.o. zzp’ers)
  contactpersonen: Anita ter Veld (06 1112 6947) en Hilde van der Zee (06 8326 8458), info@ondernemend-assen.nl
  website:   ondernemend-assen.nl
 • Toeristisch Recreatief Platform Assen (TRP)
  (ondernemers toeristische en recreatieve sector)
  contactpersoon:   Peter Schorer, 06 5199 0872, p.schorer@ttcircuit.com
 • Winkelcentrum Kloosterveste
  (ondernemers winkelcentrum Kloosterveste)
  contactpersoon:   Alfred Welink, 06 5118 2716, alfredwelink@ploegmakersbeheer.nl
 • Winkelcentrum Marsdijk
  (ondernemers winkelcentrum Marsdijk)
  contactpersoon:   Paul Albronda, (06) 5426 1627, voorzitter@winkelcentrummarsdijk.nl
 • Winkelcentra Nobellaan
  (ondernemers winkelcentrum Nobellaan)
  contactpersoon:   Alfred Welink, 06 5118 2716, alfredwelink@ploegmakersbeheer.nl
 • Winkelcentrum Peelo
  (ondernemers winkelcentrum Peelo)
  contactpersoon:   Richard Hillenga, (06) 2519 4976, richard.hillenga@ah-hillenga.nl
 • Winkelcentra Vredeveld
  (ondernemers winkelcentrum Vredeveld)
 • contactpersoon:   Alfred Welink, 06 5118 2716, alfredwelink@ploegmakersbeheer.nl
  Sector Onderwijs
  (onderwijsorganisaties in Assen)
  contactpersoon:   Menno den Hollander, alro@csvvg.eu
  Sector Onderwijs maakt organisatorisch onderdeel uit van Ondernemend Assen.
 • Sector Zorg
  (zorginstellingen in Assen)
  contactpersoon:   vacature, tijdelijk via Hilde van der Zee (06 8326 8458), info@ondernemend-assen.nl
  Sector Zorg maakt organisatorisch onderdeel uit van Ondernemend Assen.
 • Sector Overheid en Defensie
  Sector Overheid en Defensie maakt organisatorisch onderdeel uit van Ondernemend Assen.

 • Sector Agrarisch
  (agrarische ondernemers in gemeente Assen)
  contactpersoon:   Erik Emmens, (06)  5423 5870, erik@emmenszeijen.nl
 • Sector Sport
  (sportorganisaties in Assen)
  contactpersoon: Lennart Stekelenburg, (06) 5266 5919, lennart@assensportstad.nl
  Sinds medio 2023 laat Sector Sport zijn belangen behartigen door de Stichting Assen Sportstad.