Op 11 mei 2017 is de Asser gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel van het College van B en W om het Ondernemersfonds Assen niet langer steeds voor drie jaar, maar voortaan voor onbepaalde tijd in te stellen.

Convenant met gemeente Assen

De afspraken tussen de gemeente Assen en het Ondernemersfonds liggen vast in een convenant waar beide partijen op 27 november 2017 hun handtekening onder hebben gezet.
Behalve afspraken over het verstrekken van de subsidie staan er ook afspraken in over de prestaties die het Ondernemersfonds moet leveren.

Reglement OFA 2.0

In het Reglement OFA 2.0 liggen de afspraken van het Ondernemersfonds met de trekkingsgerechtigden vast over de manier van werken van het fonds. Het reglement is vanaf 1 januari 2018 van toepassing en zal indien nodig geactualiseerd worden.

  • Uitgangspunt in het reglement is dat de Stichting Ondernemersfonds Assen  efficiënt en zo goedkoop mogelijk zal werken.
  • De Stichting Ondernemersfonds Assen richt zich nadrukkelijk op de verantwoording van haar beleid. Ze geeft regelmatig duidelijkheid over wat er met de middelen gedaan is en wat heeft het opgeleverd. Dit gebeurt onder andere via de website en de nieuwsbrieven.