Stadsbrede activiteiten

De OZB-opslag, die de Asser ondernemers betalen, komt weer aan hen ten goede via activiteiten waarvoor het Ondernemersfonds Assen gelden beschikbaar stelt.

 • Na aftrek van interne kosten  komt 85 procent van het nettobudget beschikbaar voor de ondernemersorganisaties als trekkingsgerechtigden.
 • De resterende 15 procent is beschikbaar voor stadsbrede activiteiten via het Stadsbrede budget. Alle Asser ondernemers kunnen hiervoor bij het Ondernemersfonds een aanvraag indienen.

Criteria aanvragen

Het Ondernemersfonds hanteert de volgende criteria bij de beoordeling van de aanvragen om de verdeling van  Stadsbrede budget inzichtelijk en controleerbaar te maken.

 • De aanvrager dient in de gemeente Assen gevestigd te zijn.
 • De aanvraag dient voorafgaand aan het evenement te worden ingediend.
 • De aanvraag dient een maand voorafgaand aan de bestuursvergadering te worden ingediend waarop deze behandeld kan worden.
 • De activiteit moet een collectief doel in de gemeente Assen dienen en dient een bijdrage te leveren om Assen op de kaart te zetten.
 • De activiteit mag geen reguliere gemeentelijke taak betreffen, maar kan daar wel aanvullend op zijn.
 • De activiteit moet direct of op korte termijn uitvoerbaar zijn.
 • De activiteit mag niet conflicteren met andere activiteiten in de stad.
 • De aanvraag moet onderbouwd zijn met een gespecificeerde en sluitende begroting.
 • De aanvrager moet een proactieve houding uitstralen.
 • De aanvrager moet in zijn uitingen kenbaar maken dat het betrokken project mede mogelijk gemaakt is door het Ondernemersfonds Assen.