U kunt een aanvraag voor een bijdrage uit het stadsbrede budget indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen.

Download het aanvraagformulier

  • Bij het indienen van het formulier moet u als bijlagen een uitgewerkt projectplan en een sluitende begroting meesturen.
  • Hou bij het indienen van de aanvraag rekening met de criteria die het OFA-bestuur bij het beoordelen van de aanvragen hanteert.

Vervolg procedure

  • U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.
  • Uw aanvraag wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering van het Ondernemersfonds getoetst aan de door Ondernemersfonds Assen gestelde criteria.
  • Na de bestuursvergadering volgt er een beschikking waaruit blijkt of uw aanvraag al dan niet of gedeeltelijk gehonoreerd wordt.
    Eventueel wordt u verzocht om punten verder te verduidelijken en/of uit te werken.
  • Na uitvoering van het project zult u worden gevraagd om een verantwoordingsformulier in te vullen en te zorgen voor een inhoudelijke en financiële verantwoording.
  • Er bestaat geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen een afwijzing van de aanvraag bij het Ondernemersfonds.

Download het verantwoordingsformulier

  • Neem voor informatie contact op met bestuurssecretaris Esther van Riezen. U kunt haar bellen op (06) 5568 9235 of mailen naar info@ondernemersfondsassen.nl.