U kunt een aanvraag voor een bijdrage uit het stadsbrede budget indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen.

Download hier het aanvraagformulier

Bij het indienen van het formulier moet u als bijlagen een uitgewerkt projectplan en een sluitende begroting meesturen.
Hou bij het indienen van de aanvraag rekening met de criteria die het OFA-bestuur bij het beoordelen van de aanvragen hanteert.

Vervolg procedure

  • U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.
  • Uw aanvraag wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering van het Ondernemersfonds getoetst aan de door Ondernemersfonds Assen gestelde criteria.
  • Na de bestuursvergadering volgt er een beschikking waaruit blijkt of uw aanvraag al dan niet of gedeeltelijk gehonoreerd wordt.
    Eventueel wordt u verzocht om punten verder te verduidelijken en/of uit te werken.
  • Na uitvoering van het project zult u worden gevraagd om een verantwoordingsformulier in te vullen en te zorgen voor een inhoudelijke en financiële verantwoording.
  • Er bestaat geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen een afwijzing van de aanvraag bij het Ondernemersfonds.

Download hier het verantwoordingsformulier

Neem voor informatie contact op met bestuurssecretaris Esther van Riezen. U kunt haar bellen op (06) 5568 9235 of mailen naar info@ondernemersfondsassen.nl.