Een fonds van en voor de Asser ondernemers

Het Ondernemersfonds Assen is van de Asser ondernemers. Samen betalen ze mee aan het fonds. Het Ondernemersfonds is er vóór de Asser ondernemers.
Samen investeren ze in stadspromotie, in activiteiten in de binnenstad en de winkelcentra, in beter parkmanagement en allerlei andere ondernemersinitiatieven, zoals activiteiten die de sectoren zorg, sport, onderwijs, landbouw en defensie ondersteunen.

OZB-opslag
Alle Asser ondernemers betalen mee aan het Ondernemersfonds via een opslag in de OZB. De Stichting Ondernemersfonds Assen heeft de opdracht het fonds voor de ondernemers te beheren.

Jaarbudget
Voor het jaar 2024 heeft het Ondernemersfonds Assen een voorlopig  budget beschikbaar van zo’n 401.000 euro.
De hoogte van het budget is afhankelijk van de waarde van het onroerend
goed en de leegstand op dat moment.

Open en transparant
De Stichting Ondernemersfonds Assen is een open en transparante organisatie. Op deze site publiceren we alle relevante informatie over de beschikbaarheid van middelen, de besluitvorming rond de aanvragen en de verantwoording van de uitgaven.

Trekkingsgerechtigden
Op basis van hun jaarplannen ontvangen de Asser ondernemersorganisaties  als trekkingsgerechtigden jaarlijks een percentage van het OFA-budget. Deze percentages worden om de drie jaar door de gemeente berekend.

Aanvragen
Een deel van het OFA-budget is beschikbaar voor stadsbrede aanvragen. Het moet gaan om projecten die de stad als geheel ten goede komen.
U kunt een  aanvraag voor een project indienen met het aanvraagformulier.

Neem voor informatie over het Ondernemersfonds  contact op met bestuurssecretaris Esther van Riezen.
U kunt haar bellen op 06 5568 9235. Of stuur een e-mail naar info@ondernemersfondsassen.nl