Ondernemersfonds Assen
Van en voor de Asser ondernemers

 

Het Ondernemersfonds Assen is van de Asser ondernemers. Het Ondernemersfonds werkt vóór de Asser ondernemers door te investeren in stadspromotie, in activiteiten in de binnenstad en de winkelcentra, in culturele activiteiten en in beter parkmanagement.

Alle Asser ondernemers betalen mee aan het Ondernemersfonds via een opslag in de OZB. De Stichting Ondernemersfonds Assen heeft de opdracht het fonds voor de ondernemers te beheren en projecten mogelijk te maken.

Voor het jaar 2018 heeft het fonds zo’n 390 duizend euro beschikbaar voor projecten van de Asser ondernemers in de binnenstad, op de bedrijventerreinen en in de wijkwinkelcentra. De hoogte van het jaarlijkse bedrag is steeds afhankelijk van de waarde van het onroerend goed op dat moment.

Assen gaat door met Ondernemersfonds

Op 11 mei 2017 is de Asser gemeenteraad akkoord gegaan met een voorstel van het College van B en W om het Ondernemersfonds niet langer steeds voor drie jaar, maar voortaan voor onbepaalde tijd in te stellen.

De volledige tekst van het raadsbesluit vindt u op de site. De afspraken tussen de gemeente Assen en het Ondernemersfonds liggen vast in een convenant waar beide partijen op 27 november 2017 hun handtekening onder hebben gezet.

Beleid Ondernemersfonds Assen

De Stichting Ondernemersfonds Assen wil een open en transparantie organisatie zijn. Op deze site publiceren we alle relevante informatie rond de beschikbaarheid van middelen, de besluitvorming rond projecten en activiteiten en de verantwoording van de uitgaven.

  • In de Begroting OFA 2018 staan de afspraken over de uitgaven van het Ondernemersfonds op een rijtje.
  • Op de pagina Projecten vindt u maandelijks een overzicht van de beschikkingen m.b.t. de uitgaven van het fonds.
  • Een recente verantwoording van beleid en financiën van de Stichting Ondernemersfonds Assen vindt u in het Jaarverslag OFA 2017 en  de Jaarrekening OFA 2017.

Aanvragen Ondernemersfonds Assen

De Asser ondernemersorganisaties kunnen bij het Ondernemersfonds aanvragen indienen om middelen voor bepaalde activiteiten te krijgen.
Aanvragen van individuele ondernemers kunnen niet door het fonds gehonoreerd worden. Het moet om gezamenlijke projecten gaan. Ga naar de pagina over het aanvragen van subsidie voor projecten.

Voor informatie over het Ondernemersfonds kunt u contact opnemen met bestuurssecretaris Esther van Riezen.
U kunt haar bellen op 06 5568 9235.
Of mailen naar info@ondernemersfondsassen.nl.

 


Sake Elzinga maakte de foto op deze pagina tijdens het zomerse Preuvenement 2017, een festival dat eind augustus jaarlijks meer bezoekers naar Gouverneurstuin en Brink trekt. Het  Ondernemersfonds Assen ondersteunt het Preuvenement al sinds zijn oprichting.