Ondernemersfonds Assen
Van en voor de Asser ondernemers

 

Het Ondernemersfonds Assen is van de Asser ondernemers. Het Ondernemersfonds werkt vóór de Asser ondernemers door te investeren in stadspromotie, in activiteiten in de binnenstad en de winkelcentra, in culturele activiteiten en in beter parkmanagement.

Alle Asser ondernemers betalen aan het Ondernemersfonds mee via een opslag in de OZB. De Stichting Ondernemersfonds Assen heeft de opdracht het fonds voor de ondernemers te beheren. Het fonds maakt projecten mogelijk van de Asser ondernemers in de binnenstad, op de bedrijventerreinen en in de wijkwinkelcentra.

Voor het jaar 2020 heeft het Ondernemersfonds Assen een budget beschikbaar van 424.000 euro. De hoogte van het jaarlijkse bedrag is steeds afhankelijk van de waarde van het onroerend goed op dat moment.

Beleid Ondernemersfonds

De Stichting Ondernemersfonds Assen wil een open en transparantie organisatie zijn. Op deze site publiceren we alle relevante informatie rond de beschikbaarheid van middelen, de besluitvorming rond projecten en activiteiten en de verantwoording van de uitgaven.

  • In de Begroting OFA 2020 vindt u de afspraken over de uitgaven die het Ondernemersfonds dit jaar gaat doen, op een rijtje.
  • Op de pagina Projecten vindt u maandelijks een overzicht van de beschikkingen m.b.t. de uitgaven van het fonds.
  • De meest recente verantwoording van het beleid en de financiën van de Stichting Ondernemersfonds Assen vindt u in het Jaarverslag OFA 2019 en  de  Jaarrekening OFA 2019.

Aanvragen Ondernemersfonds

De Asser ondernemersorganisaties kunnen bij het Ondernemersfonds aanvragen indienen om middelen voor bepaalde activiteiten te krijgen.

Aanvragen van individuele ondernemers kunnen niet door het fonds gehonoreerd worden. Het moet om gezamenlijke projecten gaan.
Ga naar de pagina over het aanvragen van subsidie voor projecten.

Voor informatie over het Ondernemersfonds kunt u contact opnemen met bestuurssecretaris Esther van Riezen. U kunt haar bellen op 06 5568 9235. Of stuur een e-mail naar info@ondernemersfondsassen.nl.

 


Sake Elzinga maakte de foto op deze pagina tijdens het zomerse Preuvenement 2017, een festival dat eind augustus jaarlijks meer bezoekers naar Gouverneurstuin en Brink trekt. Het  Ondernemersfonds Assen ondersteunt het Preuvenement al sinds zijn oprichting.