OFA reageert op brief ondernemers

Het Ondernemersfonds Assen heeft gereageerd op een kritische brief die een groep ondernemers naar de raad stuurde. OFA stelt vast dat de zich Nonimus noemende groep het met de stichting en de verenigingen eens is dat het fonds moet worden gecontinueerd. De komende maanden wil OFA komen tot betere afspraken met de gemeente.

 

Mede namens de ondernemersverenigingen heeft het Ondernemersfonds Assen op 4 mei gereageerd op een brief die een groep kritische ondernemers naar de raad gestuurd heeft. OFA stelt vast dat én de zich Nonimus noemende groep én de ondernemersverenigingen het met de stichting eens zijn dat het Ondernemersfonds moet worden gecontinueerd. De komende maanden wil OFA komen tot betere afspraken met de gemeente.

De belangrijkste kritiek van Nonimus richtte zich niet zozeer op het functioneren van het fonds, maar op de verdeling en besteding van de gelden. Het comité uitte in zijn brief twijfels aan de representativiteit van de ondernemersverenigingen in de betreffende sectoren en pleitte voor een meer doelmatige inzet van de OFA-middelen.

Afspraken
OFA onderschrijft de suggestie van de kritische ondernemers om te komen tot een goede zogeheten Service Level Agreement tussen de stichting en de gemeente waarin de afspraken voor de langere termijn vastliggen.
In de brief die OFA naar de gemeenteraad stuurde, doet men een oproep aan Nonimus om uit de anonimiteit te komen en met de overige ondernemers en OFA in gesprek te gaan.

Zoals bekend neemt de Asser gemeenteraad op 11 mei formeel een beslissing over het continueren van het fonds.

Kijk hier voor de tekst van de brief van OFA (4 mei 2017) aan de gemeenteraad en de brief van Comité Nonimus (1 mei 2017)

Lees ook het eerdere nieuwsbericht over deze zaak op de site.