Ondernemersfonds wordt geëvalueerd

Binnenkort gaat een onafhankelijk onderzoeksbureau het Ondernemersfonds Assen evalueren. Alle betrokken organisaties zullen daarvoor worden geïnterviewd. Het is de derde keer sinds de oprichting dat een dergelijke evaluatie plaatsvindt.

OFA

Het Ondernemersfonds stelt ook andere geïnteresseerden, zoals individuele ondernemers, graag in de gelegenheid met het onderzoeksbureau te spreken over het functioneren van het fonds.
Zij kunnen uiterlijk op 1 september a.s. laten weten dat ze een gesprek willen. Stuur een mail naar info@ondernemensfondsassen.nl en vermeld als onderwerp ‘Evaluatie 2021.’

TEKST PERSBERICHT 24.08.2021
Het Ondernemersfonds heeft als hoofddoel het ondernemingsklimaat in de gemeente Assen te versterken. Alle ondernemers en vastgoedeigenaren in de gemeente betalen mee aan het Ondernemersfonds via een opslag in de. OZB.
De Stichting Ondernemersfonds Assen heeft de opdracht het fonds voor de ondernemers te beheren. Met de beschikbare middelen wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in stadspromotie, in activiteiten in de binnenstad en de winkelcentra, in beter parkmanagement en allerlei andere ondernemersinitiatieven. Maar ook activiteiten die de sectoren zorg, sport, onderwijs, landbouw en defensie ondersteunen.

Periodiek wordt het Ondernemersfonds geëvalueerd. Bijvoorbeeld om te kijken hoe het draagvlak zich ontwikkelt en waar verbeteringen mogelijk zijn. De komende maanden vindt de derde evaluatie plaats sinds oprichting. Een gespecialiseerd en onafhankelijk onderzoeksbureau stelt de evaluatie op. Zoveel mogelijk betrokken organisaties bij OFA worden geïnterviewd. Denk aan Ondernemend Assen, MKB Binnenstad, TRP-Assen, verschillende winkelcentra en vertegenwoordigers van sectoren als onderwijs, zorg en agrarisch.
Ook het individuele ondernemersgeluid is belangrijk. Vandaar dat wij iedereen de mogelijkheid bieden een geluid te laten horen.