Ondernemersfonds Assen vanaf nu voor onbepaalde tijd ingesteld

Met alleen de stemmen van de vier leden van Stadspartij PLOP tegen heeft de gemeenteraad op 11 mei ingestemd met het voorstel van B en W om het Ondernemersfonds Assen niet langer steeds voor vier jaar, maar voor onbepaalde tijd in te stellen. VVD-fractievoorzitter Roald Leemrijse noemde het Ondernemersfonds ‘een uitstekend voorbeeld van hoe ondernemers

 

Met alleen de stemmen van de vier leden van Stadspartij PLOP tegen heeft de gemeenteraad op 11 mei ingestemd met het voorstel van B en W om het Ondernemersfonds Assen niet langer steeds voor vier jaar, maar voor onbepaalde tijd in te stellen. VVD-fractievoorzitter Roald Leemrijse noemde het Ondernemersfonds ‘een uitstekend voorbeeld van hoe ondernemers en overheid samen de handschoen oppakken’.

In het collegevoorstel dat de raad aannam, stond als voorwaarde dat het bestuur van de stichting jaarlijks rapporteert over de wijze waarop de middelen van het fonds besteed zijn en dat er elke vier jaar een ‘evaluatiemoment’ komt. Ook was de raad het met het college eens dat de bij de evaluatie naar voren gekomen aanbevelingen rond communicatie en transparantie moeten worden doorgevoerd.

Comité Nonimus
Na de positieve resultaten van de evaluatie en de aanbeveling van de ondernemersverenigingen om met het fonds door te gaan kwam er een positief raadsvoorstel van B en W. Vervolgens stuurde een groep anonieme ondernemers die zich het Comité Nonimus noemde, een brief aan de raad waarin kanttekeningen bij de wijze van werken van OFA geplaatst werden.
De meeste fracties in de raad gaven aan inhoudelijk niet op de anonieme brief te willen ingaan, omdat men geen discussie wilde met anonieme briefschrijvers. Bovendien was het volstrekt onduidelijk hoe groot de groep is.

OFA blij met besluit
Tegenover RTV Drenthe zei OFA-voorzitter Arie van der Spek dat hij blij is met het raadsbesluit. Volgens hem is het fonds van groot belang om Assen als stad te promoten en het ondernemersklimaat te versterken: ‘Hier worden we in Assen met z’n allen beter van’. Hij vertelde dat zijn stichting aan de slag wil met het verbeteren van de communicatie en de transparantie, zodat duidelijker wordt waarom aanvragen wel en niet worden gehonoreerd.
Van der Spek zei de groep anonieme ondernemers dat zijn stichting zeker met hen in gesprek wil: ‘Als ze vinden dat het beter kan en anders, dan willen wij daar graag met ze over praten. Maar er heeft zich nog steeds niemand gemeld. En omdat ik niet weet wie het zijn, kan ik verder niks. Dus wij wachten af!’

Kijk hier voor de volledige tekst van het raadsbesluit van 11 mei 2017.