OFA-Nieuwsbrief januari 2022 verschenen

De OFA Nieuwsbrief met o.a. een overzicht van het belangrijkste nieuws in het afgelopen jaar is verschenen.  

OFA

In de OFA-Nieuwsbrief januari 2022 vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het Ondernemersfonds Assen in het afgelopen jaar. Daarna staan in de nieuwsbrief zoals gebruikelijk mededelingen van huishoudelijke aard  voor de betrokken ondernemers en hun organisaties.

Belangrijk actueel item is de evaluatie van het functioneren van het Ondernemersfonds die eind vorig jaar plaatsvond. Het bureau Stadskracht heeft zijn evaluatierapport inmiddels gereed en de inhoud zal de komende weken met de trekkingsgerechtigden worden besproken. Daarna komt het rapport uiteraard ook op deze site beschikbaar.

U kunt de nieuwsbrief hier als pdf downloaden!