OFA-jaarverslag en jaarrekening 2020 verschenen

Elk jaar legt de Stichting Ondernemersfonds Assen verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarstukken van de stichting zijn openbaar.

OFA

De Stichting Ondernemersfonds Asen heeft met de gemeente afgesproken dat zij vóór 1 juni de gemeente Assen een exemplaar van zowel de jaarrekening als het jaarverslag van het voorafgaande jaar ontvangt.

Als u meer wilt weten over de manier de Stichting Ondernemersfonds Assen verantwoording aflegt over haar werkzaamheden, zie de  pagina Verantwoording.