Nieuw Reglement OFA 2.0 verschenen

De Asser gemeenteraad heeft het Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd verlengd en er zijn nieuwe afspraken met het OFA-bestuur gemaakt. Voor het Ondernemersfonds was dit aanleiding om in overleg met de betrokkenen een nieuw Reglement OFA 2.0 te maken.

In mei van dit jaar heeft de Asser gemeenteraad het Ondernemersfonds voor onbepaalde tijd verlengd en zijn er nieuwe afspraken met het OFA-bestuur stichting gemaakt. Voor het Ondernemersfonds was dit aanleiding om in overleg met de betrokkenen een nieuw Reglement OFA 2.0 te maken.

In de periode 2010-2016 zijn binnen het Ondernemersfonds tal van regels, procedures en werkwijzen ontwikkeld die de relatie met de trekkingsgerechtigden regelen. Het nieuwe convenant met de gemeente en gewijzigde omstandigheden, zoals lagere budgetten, hebben het OFA-bestuur ervan overtuigd dat er een geactualiseerd reglement moest komen met nieuwe afspraken met de trekkingsgerechtigden over de manier van werken van het fonds.

Reglement OFA 2.0 is tot stand gekomen vanuit gesprekken met alle betrokkenen. Het OFA-bestuur heeft het nieuwe reglement vastgesteld in zijn vergadering van 13 december 2017.

  • Uitgangspunt in het Reglement OFA 2.0 is dat er efficiënt en zo goedkoop mogelijk kan worden gewerkt.
  • Het OFA gaat zich nadrukkelijker richten op de verantwoording van zijn beleid. Oftewel: wat is er met de middelen gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Reglement OFA 2.0 is vanaf 1 januari 2018 van toepassing en zal elk jaar geactualiseerd worden.
Tekst Reglement OFA 2.0