In memoriam Henk Lohrengel

Op 15 februari overleed zeer onverwachts Henk Lohrengel die zo’n acht jaar geleden mede aan de wieg van het Ondernemersfonds Assen stond. OFA-voorzitter Arie van der Spek gedenkt hem in een kort In memoriam.

henk_lohrengel_BS

Op 15 februari overleed zeer onverwachts Henk Lohrengel die zo’n acht jaar geleden mede aan de wieg van het Ondernemersfonds Assen stond. OFA-voorzitter Arie van der Spek schrijft over zijn betekenis voor het Ondernemersfonds.

Van 2010 tot 2017 was Henk Lohrengel bestuurssecretaris van de Stichting Ondernemersfonds Assen en al die jaren was hij de steun en toeverlaat van het bestuur.
Al vóór de oprichting van de stichting was hij betrokken bij de opzet van het fonds. Ondernemersorganisaties en ondernemers waren samen met de initiatiefnemers op zoek naar de beste manier om hun collectieve projecten en activiteiten in Assen te financieren. Na een lange zoektocht en veel discussie is daaruit het voorstel voortgekomen om de Stichting Ondernemersfonds Assen op te richten.

Het eerste OFA-bestuur gaf destijds Henk Lohrengel de opdracht om een interne organisatie op poten te zetten. Hij ging voortvarend te werk en het leidde tot een convenant met de gemeente en allerlei procedureafspraken met de betrokken ondernemersorganisaties.
Meer dan zeven jaar heeft hij met volle energie gewerkt aan een verdere opbouw van het fonds en daarbij heeft hij steeds intensief samengewerkt met alle betrokken partijen. Voor het bestuur was hij een belangrijke adviseur en ondersteuner. Voorbereiding en afwikkeling van bestuursvergaderingen waren altijd prima geregeld door hem.

In de jaren 2016-2017 was Henk Lohrengel nauw betrokken bij de continuering van het OFA. Na een evaluatie onder de achterban besloot de gemeenteraad in mei 2017 om het fonds voor onbepaalde tijd te verlengen.
Voor Henk was dat een mooi moment om een punt te zetten achter zijn OFA-activiteiten. Daarbij gaf hij aan ‘het rustiger aan te willen gaan doen’. Bij zijn afscheid de afgelopen zomer heeft het OFA-bestuur alle waardering uitgesproken voor zijn betrokkenheid en inzet in de afgelopen jaren.
Helaas heeft Henk slechts kort kunnen genieten van zijn rustiger bestaan, op 15 februari jl. is hij plotseling overleden.

bestuur Stichting Ondernemersfonds Assen
Arie van der Spek, voorzitter

(Foto: Boris Stokman)