Louwe Dijkema draagt voorzittershamer Ondernemersfonds over

Vanaf 1 januari 2017 is Louwe Dijkema geen voorzitter meer van de Stichting Ondernemers Fonds Assen (OFA). Hij bekleedde deze functie vanaf de oprichting van het fonds in 2011. Arie van der Spek volgt hem als voorzitter op. Louwe Dijkema vertelt over zijn ervaringen met zes jaar Ondernemersfonds Assen.

516A9062_crop

 

Vanaf 1 januari 2017 is Louwe Dijkema geen voorzitter meer van de Stichting Ondernemers Fonds Assen (OFA). Hij bekleedde deze functie vanaf de oprichting van het fonds in 2011. Arie van der Spek volgt hem als voorzitter op. Louwe Dijkema vertelt over zijn ervaringen met zes jaar Ondernemersfonds Assen.

‘OFA heeft voor meer saamhorigheid binnen het Asser bedrijfsleven gezorgd, daar ben ik van overtuigd. Dat gevoel miste je in de begintijd, van gezamenlijk optrekken was op de bedrijventerreinen bijvoorbeeld helemaal nog geen sprake. Het Ondernemersfonds is beslist een katalysator geweest. Je mag het zeker niet zien als een verdienste van de stichting als zodanig, want zelf zijn we daar geen partij in. We stellen middelen beschikbaar aan het georganiseerde Asser bedrijfsleven, collectieve middelen die voor 100 procent richting Asser ondernemers gaan. Als OFA is het onze taak om erop te letten dat de ondernemersverenigingen daar zorgvuldig mee omgaan.’

Organiserend vermogen
‘Bij de laatste Bedrijvencontactdagen realiseerde ik me hoe snel het de laatste jaren allemaal gegaan is in de stad. Ik ben blij met de bijdrage die OFA heeft kunnen leveren aan het organiserend vermogen van de Asser ondernemers. Toen de eerste gesprekken over het fonds op gang kwamen, had je in Assen bijvoorbeeld nog geen enkele parkmanagementvereniging. We zijn zes jaar verder en we hebben met Ondernemend Assen één sterke club gekregen voor alle bedrijventerreinen die in staat is dingen voor elkaar te krijgen die je als individuele ondernemer nooit zouden lukken. Denk aan beveiliging, afvalstoffenbeheer, zonnepanelen en recentelijk het glasvezelproject. Bovendien heeft de gemeente door de samenwerking op bedrijventerreinen een duidelijke gesprekspartner gekregen en dat werkt twee kanten op. Iets vergelijkbaars heb je in de binnenstad gezien waar ze mede dankzij OFA bijvoorbeeld een citymanager konden aanstellen om de zaak aan te jagen.’

Stedelijke activiteiten
‘Destijds hebben we met elkaar afgesproken dat 15 procent van het totale budget beschikbaar komt voor stedelijke activiteiten. Daar zijn allerlei activiteiten mee georganiseerd die Assen echt op de kaart gezet hebben. Die grote Chinese draak in de Vaart bijvoorbeeld, het is ondertussen meer dan vijf jaar geleden, maar iedereen in de stad weet het nog. Zelf vind ik het Preuvenement een van de meest geslaagde voorbeelden van zo’n stedelijke activiteit die echt wat voorstelt. Heel constructief is hier de rol van Gilde Bart, mede waardoor het culturele gezicht van Assen ook meer vorm en inhoud krijgt.’
‘Destijds hebben we met elkaar afgesproken dat het Ondernemersfonds slechts één jaar geld in een activiteit zou stoppen om de zaak mee aan te slingeren. Waarom niet wat langer? Zijn we daarmee niet roomser dan de paus? Bij de evaluatie deze zomer is daar door de ondernemers zelf ook het een en ander over gezegd. OFA zal zich er de komende tijd over moeten buigen of die regels niet een beetje verruimd moeten worden.’

Wederzijds belang
‘De contacten met de gemeente heb ik vrijwel altijd als plezierig ervaren. We hadden en hebben duidelijk een wederzijds belang bij het welslagen van het Ondernemersfonds. Dat wil trouwens niet zeggen dat er niets te verbeteren valt. Ik zou dan ook aan onze gemeentebestuurders willen vragen: laten we er samen voor zorgen dat jullie organisatie en het fonds optimaal samenwerken. Hier is echt nog winst te halen!’

Draagvlak
‘Als les uit de evaluatie van de afgelopen zomer van het Ondernemersfonds Assen zou ik willen trekken dat we er als fonds kennelijk onvoldoende in geslaagd zijn om iedere ondernemer de voordelen van het fonds duidelijk te maken. Maar – vraag ik me dan af – is dat eigenlijk wel een taak van OFA zelf? In mijn ogen zijn we op dat punt niet leading. Het ligt in mijn ogen meer op de weg van de ondernemersverenigingen om hun achterban duidelijk te maken hoe essentieel de bijdragen uit het fonds voor hun activiteiten zijn. Er gaat weliswaar 15 procent naar stedelijke activiteiten, maar 85 procent van het budget gaat regelrecht richting het werk van de ondernemersverenigingen. Volgens mij is die route de enige goede manier om meer draagvlak te creëren: duidelijk maken wat het fonds voor de Asser ondernemers mogelijk maakt!’

Foto: Rudy Leukfeldt