Kenniscafé Assen over energie

In het Kenniscafé Assen ging het op 7 maart over de vraag: waar haal je de energie vandaan?

kenniscafe03

 

Kenniscafé Assen maakt actuele thema’s toegankelijk met avondvullende programma’s. In september 2021 werd in Assen het eerste Kenniscafé georganiseerd. Doel van de cafébijeenkomsten is steeds om een breed publiek aan te spreken. Deskundigen komen vertellen over de manier waarop zij met het thema bezig zijn en proberen de onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Dat kunnen wetenschappers zijn die inzicht geven in de wetenschappelijke stand van zaken, maar ook deskundigen die er in de praktijk mee te maken hebben en over hun ervaringen vertellen.
Tijdens de bijeenkomsten gaan publiek en sprekers met elkaar in gesprek. Vanwege dat interactieve karakter houdt de organisatie het aantal beschikbare plaatsen in het café enigszins beperkt. Afgelopen bijeenkomsten waren er steeds zo’n vijftig mensen aanwezig.

Het seizoen 2023-2024 sluit Kenniscafé Assen af met een bijeenkomst rond het thema Toekomst. Het wordt op 23 mei in Autentieq aan de Markt 18 georganiseerd. Via www.kenniscafeassen.nl zijn kaarten à € 7,50 verkrijgbaar.

  • Het Kenniscafé Assen wordt ondersteund door de gemeente Assen, het Ondernemersfonds Assen en Ondernemend Assen. Het Ondernemersfonds stelde voor dit seizoen uit het budget Stadsbreed een bedrag van 5000 euro beschikbaar.

Foto’s: Kenniscafé Assen