Glasvezel Assen wil nog dit jaar van start met aanleg

Begin deze maand is de website van Glasvezel Assen van start gegaan. De site geeft Asser ondernemers informatie over een snel glasvezelnetwerk op alle Asser bedrijventerreinen. Via de site kunnen ze vrijblijvend advies krijgen.

glasvezel homepage

 

Begin deze maand is de website van Glasvezel Assen van start gegaan. De site geeft Asser ondernemers informatie over een snel glasvezelnetwerk op alle Asser bedrijventerreinen. Via de site kunnen ze vrijblijvend advies krijgen. Wanneer 160 bedrijven deelnemen, wordt met de aanleg van het glasvezelnetwerk begonnen. De initiatiefnemers hopen nog dit jaar met de aanleg te kunnen starten.

Ondernemend Assen is initiatiefnemer van Glasvezel Assen en werkt hierbij samen met Parkmanagement Assen-Noord, Sensor City en de gemeente Assen. Voor het glasvezelproject gebruikt Ondernemend Assen een deel van het budget dat voor hen in het Ondernemersfonds Assen beschikbaar is. Ze besloot een fors deel van haar middelen in het netwerk te steken omdat ze de beschikbaarheid van zo’n netwerk beschouwt als een essentieel onderdeel van het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen.

Op haar site somt Glasvezel Assen de voordelen van een glasvezelnetwerk voor individuele bedrijven op:

  • Het netwerk garandeert snelheid en stabiliteit en biedt ondernemers optimale bereikbaarheid en een veilige werkomgeving.
  • Met een snelle glasvezelverbinding zijn ondernemers klaar voor de toekomst, zowel qua bandbreedte als op het gebied van diensten.
  • Het netwerk wordt eigendom van de lokale ondernemers waardoor een vrije providerkeuze gegarandeerd wordt.
  • Ondernemers krijgen vrije toegang tot meer dan tachtig ICT-diensten en kunnen zelf kiezen welke ze afnemen.
  • Het netwerk maakt het mogelijk om diensten van verschillende providers over één lijn te laten verlopen waardoor ondernemers flink kunnen besparen op diensten als telefonie, internet, pinnen en camerabeveiliging.

Glasvezel Assen werkt samen met VIB Netwerken en NDIX, die zullen zorgen voor resp. de aanleg van het netwerk en het aanbieden van de diensten.

Ondernemend Assen peilt op dit moment de belangstelling voor de aanleg van een open glasvezelnetwerk op alle bedrijventerreinen in Assen. Via www.glasvezelassen.nl kunnen ondernemers informatie krijgen. Ook kunnen ze via de site contact opnemen met Anna Kruizenga om de ins en outs door te nemen. Bellen kan op (06) 2436 3345.

Bedrijven die zich vóór 1 september a.s. aanmelden, hoeven geen aansluitkosten te betalen. Bij lopende contracten met providers kunnen ondernemers een intentieverklaring afgeven om na afloop contract deel te nemen. Op deze manier helpen ze ook mee om het minimumaantal van 160 deelnemers snel te halen.