Gemeente Assen en Ondernemersfonds ondertekenen convenant

Tijdens de netwerkbijeenkomst Assen Onderneemt is op 27 november het nieuwe convenant tussen de Stichting Ondernemers Fonds Assen en de gemeente Assen ondertekend. Wethouder Anry Kleine Deters en OFA-voorzitter Arie van der Spek zetten hun handtekeningen onder de nieuwe afspraken.

ondertekening_convenant_2018

Tijdens de netwerkbijeenkomst Assen Onderneemt is op 27 november het nieuwe convenant tussen de Stichting Ondernemers Fonds Assen en de gemeente Assen ondertekend. Wethouder Anry Kleine Deters en OFA-voorzitter Arie van der Spek zetten hun handtekeningen onder de nieuwe afspraken die per 1 januari 2018 van kracht worden. De netwerkbijeenkomst werd gehouden in restaurant Yankee Doodle. Assen Onderneemt is een van de vele activiteiten die mede gefinancierd worden vanuit het Ondernemersfonds.

Destijds in 2010 is het eerste convenant afgesloten tussen de gemeente Assen en OFA waarin de formele afspraken tussen beide partijen over het Ondernemersfonds werden vastgelegd, in 2014 volgde het tweede.
Na het besluit van de Asser gemeenteraad op 11 mei van dit jaar om OFA voor onbepaalde tijd te verlengen zijn beide partijen met elkaar in gesprek gegaan om de afspraken uit het verleden te herijken en aan te vullen met nieuwe inzichten.
Na enkele gespreksrondes leidde dat tot een nieuw convenant waar het college van B en W en het OFA-bestuur onlangs hun goedkeuring aan hebben gegeven.

In het verlengde van het convenant zullen de afspraken tussen OFA en de trekkingsgerechtigden binnenkort ook geactualiseerd worden.

Tekst Convenant Gemeente Assen – Ondernemers Fonds Assen 2018

(Foto: Esther van Riezen)