Dagblad van het Noorden over het Ondernemersfonds

Het Dagblad van het Noorden van 27 juni jl. wist te melden dat jaarverslag en financiële verantwoording van de Stichting Ondernemersfonds Assen over het jaar 2017 op de OFA-website gepubliceerd waren.

Het Dagblad van het Noorden van 27 juni jl. wist te melden dat jaarverslag en financiële verantwoording van de Stichting Ondernemersfonds Assen over het jaar 2017 op de OFA-website gepubliceerd waren.

Het feit dat jaarverslag en verantwoording van vorig jaar en de begroting van dit jaar voor iedereen te raadplegen zijn, is overigens op zich niets nieuws. OFA heeft deze gegevens van het begin af op haar site gezet.
In hetzelfde artikel noemde voorzitter Arie van der Spek van het Ondernemersfonds het niet meer dan logisch dat er openheid is over de handel en wandel van zijn fonds: ‘Niet alleen voor de ondernemers om het draagvlak op peil te houden, maar ook naar de gemeenteraad’.

Behalve de jaarstukken worden sinds begin vorig jaar ook de besluiten van de bestuursvergaderingen meteen op de site gepubliceerd zodat geïnteresseerden meteen weten waar geld van het fonds naartoe gaat.

DvhN 26 juni 2018 ‘OFA Assen geeft cijfers bloot’