Asser ondernemers willen OFA voortzetten

De afgelopen maanden is het Ondernemersfonds Assen geëvalueerd om na te gaan of het tot nu toe aan de verwachtingen voldaan heeft. Uit  dit onderzoek blijkt een duidelijke meerderheid van de Asser ondernemers vóór het voortzetten van het fonds. In hun ogen heeft het Ondernemersfonds een bijdrage geleverd om Assen beter op de kaart te

preuv15_01

 

De afgelopen maanden is het Ondernemersfonds Assen geëvalueerd om na te gaan of het fonds tot nu toe aan de verwachtingen voldaan heeft. Uit onderzoek van Bureau voor Beleidsonderzoek blijkt dat er een duidelijke meerderheid vóór het voortzetten van het fonds is. De meeste ondernemers vinden dat het Ondernemersfonds een bijdrage geleverd heeft om Assen beter op de kaart te zetten.

De ondernemersorganisaties Binnenstadsvereniging MKB Assen, Ondernemend Assen, Parkmanagement Noord en Gilde BART hebben in een brief aan het OFA-bestuur laten weten ‘de absolute noodzaak voor continuering van het Ondernemersfonds te benadrukken’.

Meerderheid
Omdat dit jaar de tweede periode van drie jaar eindigt, is OFA opnieuw geëvalueerd met een onafhankelijk onderzoek door Bureau voor Beleidsonderzoek uit Leeuwarden.De belangrijkste conclusie in het onlangs verschenen rapport Evaluatie 2014-2016 Ondernemers Fonds Assen is dat een duidelijke meerderheid van de ondernemers vóór het voortzetten van het fonds is. Wel is er een aanzienlijke minderheid die het geen goede zaak vindt dat je als ondernemer meebetaalt aan activiteiten waar je niet direct baat bij hebt.

Onbekendheid
Hier tekenen de onderzoekers overigens bij aan dat onbekendheid met het fonds een belangrijke reden blijkt om tegen OFA te zijn en dat dit beeld overeenkomt met dat van soortgelijke fondsen in andere gemeenten. Belangrijke aanbeveling is dan ook dat er extra communicatie-inspanningen van de Stichting Ondernemers Fonds Assen nodig zijn om de groep ondernemers die het fonds niet kent en het fonds liever zou willen stopzetten, meer bij OFA te betrekken.

Overkoepelend belang
Zowel voor- als tegenstanders van het Ondernemersfonds Assen waarderen de stadsbrede activiteiten die vanuit het fonds worden bekostigd, omdat ze een overkoepelend belang dienen en belangrijk gevonden worden voor de promotie van de stad. Veel betrokkenen vinden dat het criterium dat dergelijke activiteiten eenmalig moeten zijn, in de praktijk te beperkend werkt. Stadsbrede projecten zouden ook meerjarig moeten kunnen zijn, vinden ook de ondernemersorganisaties.

Samenwerking ondernemersorganisaties
Het rapport noemt een goede samenwerking met de ondernemersorganisaties Binnenstadsvereniging MKB Assen, Ondernemend Assen, Parkmanagement Noord en Gilde BART cruciaal voor de toekomst van het Ondernemersfonds. Inmiddels hebben de vier laten weten dat ze zich net als het OFA-bestuur achter de aanbevelingen uit Evaluatie 2014-2016 Ondernemers Fonds Assen scharen.

Kijk  hier voor de volledige tekst van het evaluatierapport.

 

Sake Elzinga nam deze foto tijdens één van de Preuvenementen van de afgelopen jaren, een succesvolle activiteit in de Asser binnenstad, mede dankzij de bijdrage van het Ondernemersfonds Assen.