Arie van der Spek nieuw bestuurslid Ondernemersfonds Assen

Sinds kort zit Arie van der Spek in het bestuur van de Stichting Ondernemers Fonds Assen. OFA is niet nieuw voor hem. Zo’n acht jaar geleden hoorde hij bij de initiatiefnemers.

vd_spek_02

 

Sinds kort zit Arie van der Spek in het bestuur van de Stichting Ondernemers Fonds Assen. OFA is niet nieuw voor hem. Zo’n acht jaar geleden hoorde hij bij de initiatiefnemers. Destijds was het een voorzichtig initiatief van een groep ondernemers om nieuwe activiteiten van de grond te krijgen. Inmiddels is OFA een organisatie die belangrijke projecten voor de stad en haar ondernemers faciliteert.

Tijdens de voorbereiding van het Ondernemersfonds Assen was Arie van der Spek directievoorzitter van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe. De initiatiefnemers wisten één ding zeker, vertelt hij: ‘Samen stelden we vast dat er goede initiatieven in de stad waren, maar dat degenen die steeds hun nek uitstaken, er moe van werden dat een aantal ondernemers steeds gratis meeliftte. We stelden samen met alle ondernemersverenigingen en de gemeente vast dat je alleen van dit freeriders-gedrag af kon komen via een verplichte opslag op de WOZ waaraan alle ondernemers moesten meebetalen. Iedereen draagt na rato bij, niemand profiteert van de ander.’

Van der Spek noemt OFA een mooi en simpel concept: ‘Het gaat om geld van de ondernemers en dat geld wordt weer volledig geïnvesteerd! Via het Ondernemersfonds kunnen de ondernemersorganisaties over gelabeld geld beschikken. We sluizen de middelen door op basis van goede projectplannen.’

Belangrijk aandachtspunt vindt Van der Spek de transparantie van de stichting: ‘Als Ondernemersfonds werk je met geld van anderen. Dus zul je steeds moeten uitleggen wat er gebeurd is en wat dat heeft opgeleverd.’

Na een tweede periode van drie jaar wordt het functioneren van het Ondernemersfonds geëvalueerd. Dit jaar nog besluit de gemeenteraad over een nieuwe periode van drie jaar. Het is de bedoeling dat Arie van der Spek met ingang van die nieuwe periode per 1 januari a.s. Louwe Dijkema als voorzitter van de Stichting Ondernemers Fonds Assen gaat opvolgen.

Wat hebben de eerste zes jaar Ondernemersfonds opgeleverd? ‘Je ziet dat de stad enorm veranderd is. Vergelijk het Assen van nu met het Assen van tien jaar geleden en je ziet dat het een andere stad geworden is. Dat mag je natuurlijk niet simpelweg op het conto van het Ondernemersfonds schrijven, maar het is wel degelijk mede het gevolg van een nieuw ondernemersklimaat in de stad. Ik zie dat er ongelooflijk veel in Assen gebeurt en dat wij als Ondernemersfonds daar een goede bijdrage aan leveren door ervoor te zorgen dat er steeds weer belangrijke projecten gerealiseerd kunnen worden.’

Zijn er zaken waar hij de komende tijd speciaal op gaat letten? ‘De stichting heeft de afgelopen jaren veel tijd besteed aan het creëren van voldoende draagvlak. Misschien zijn we wat te bescheiden geweest? Kennen de ondernemers de mogelijkheden van OFA wel voldoende? Ik vind dat we daar de komende tijd goed over na moeten denken.’

Foto: Sake Elzinga