De Stichting Ondernemersfonds Assen werkt met jaarbudgetten zodat de betrokken organisaties van tevoren weten op welk bedrag ze kunnen rekenen.

De verenigingen maken jaarplannen die aan het stichtingsbestuur worden voorgelegd. In de plannen kan het om activiteiten voor het eigen gebied of de eigen sector gaan, maar ook om stedelijke samenwerkingsprojecten.
Het bestuur van het Ondernemersfonds beoordeelt of de plannen aan de criteria voldoen.