Ondernemersfonds Assen
Van en voor de Asser ondernemers

 

Het Ondernemersfonds Assen is van de Asser ondernemers. Het Ondernemersfonds werkt vóór de Asser ondernemers door te investeren in stadspromotie, in activiteiten in de binnenstad en de winkelcentra, in culturele activiteiten en in beter parkmanagement.

Alle Asser ondernemers betalen mee aan het Ondernemersfonds via een opslag in de OZB. De Stichting Ondernemers Fonds Assen heeft de opdracht het fonds voor de ondernemers te beheren en projecten mogelijk te maken.Jaarlijks heeft het fonds zo’n 450 duizend euro beschikbaar voor projecten van de Asser ondernemers in de binnenstad, op de bedrijventerreinen en in de winkelcentra in de wijken.

 

Evaluatie 2014-2016

De afgelopen maanden is het Ondernemersfonds Assen geëvalueerd om na te gaan of het fonds tot nu toe aan de verwachtingen voldaan heeft. Uit onderzoek van Bureau voor Beleidsonderzoek blijkt dat er een duidelijke meerderheid vóór het voortzetten van het fonds is. De meeste ondernemers vinden dat het Ondernemersfonds duidelijk een bijdrage geleverd heeft om Assen beter op de kaart te zetten. De ondernemersorganisaties Binnenstadsvereniging MKB Assen, Ondernemend Assen, Parkmanagement Noord en Gilde BART hebben in een brief aan het OFA-bestuur laten weten ‘de absolute noodzaak voor continuering van het Ondernemersfonds te benadrukken’. Binnenkort is het woord aan de Asser gemeenteraad die formeel moet beslissen over voortzetting van het fonds.

Meerderheid   Omdat dit jaar de tweede periode van drie jaar eindigt, is OFA opnieuw geëvalueerd met een onafhankelijk onderzoek door Bureau voor Beleidsonderzoek uit Leeuwarden.De belangrijkste conclusie in het onlangs verschenen rapport Evaluatie 2014-2016 Ondernemers Fonds Assen is dat een duidelijke meerderheid van de ondernemers vóór het voortzetten van het fonds is. Wel is er een aanzienlijke minderheid die het geen goede zaak vindt dat je als ondernemer meebetaalt aan activiteiten waar je niet direct baat bij hebt.

Onbekendheid   Hier tekenen de onderzoekers overigens bij aan dat onbekendheid met het fonds een belangrijke reden blijkt om tegen OFA te zijn en dat dit beeld overeenkomt met dat van soortgelijke fondsen in andere gemeenten. Belangrijke aanbeveling is dan ook dat er extra communicatie-inspanningen van de Stichting Ondernemers Fonds Assen nodig zijn om de groep ondernemers die het fonds niet kent en het fonds liever zou willen stopzetten, meer bij OFA te betrekken.

Overkoepelend belang   Zowel voor- als tegenstanders van het Ondernemersfonds Assen waarderen de stadsbrede activiteiten die vanuit het fonds worden bekostigd, omdat ze een overkoepelend belang dienen en belangrijk gevonden worden voor de promotie van de stad. Veel betrokkenen vinden dat het criterium dat dergelijke activiteiten eenmalig moeten zijn, in de praktijk te beperkend werkt. Stadsbrede projecten zouden ook meerjarig moeten kunnen zijn, vinden ook de ondernemersorganisaties.

Samenwerking ondernemersorganisaties  Het rapport noemt een goede samenwerking met de ondernemersorganisaties Binnenstadsvereniging MKB Assen, Ondernemend Assen, Parkmanagement Noord en Gilde BART cruciaal voor de toekomst van het Ondernemersfonds. Inmiddels hebben de vier laten weten dat ze zich net als het OFA-bestuur achter de aanbevelingen uit Evaluatie 2014-2016 Ondernemers Fonds Assen scharen..

Kijk  hier voor de volledige tekst van het evaluatierapport.

 

preuv_05

Optreden van Joris Linssen tijdens het Preuvenement Assen op zaterdag 27 augustus 2016, de traditionele start van het culturele en culinaire seizoen. Het Preuvenement is een initiatief van de MKB Binnenstadsvereniging en het evenement wordt o.a. gesubsidieerd door het Ondernemersfonds Assen.          Foto: Sake Elzinga