Ondernemersfonds Assen
Van en voor de Asser ondernemers

 

Het Ondernemersfonds Assen is van de Asser ondernemers. Het Ondernemersfonds werkt vóór de Asser ondernemers door te investeren in stadspromotie, in activiteiten in de binnenstad en de winkelcentra, in culturele activiteiten en in beter parkmanagement.

Alle Asser ondernemers betalen mee aan het Ondernemersfonds via een opslag in de OZB. De Stichting Ondernemers Fonds Assen heeft de opdracht het fonds voor de ondernemers te beheren en projecten mogelijk te maken.

Jaarlijks heeft het fonds zo’n 450 duizend euro beschikbaar voor projecten van de Asser ondernemers in de binnenstad, op de bedrijventerreinen en in de winkelcentra in de wijken.

 

Onderzoek naar ervaringen ondernemers met Ondernemersfonds

Bij de oprichting in 2010 hebben de gemeente Assen en het Ondernemersfonds afgesproken dat het fonds regelmatig wordt geëvalueerd. Dit jaar eindigt een tweede periode van drie jaar en deze zomer is het fonds opnieuw onder andere met een draagvlakonderzoek geëvalueerd. Bureau voor Beleidsonderzoek (BBO) uit Leeuwarden voert dit onafhankelijke onderzoek uit.

In het draagvlakonderzoek zijn de Asser ondernemers gevraagd naar hun ervaringen met het fonds. Ook gaat het onderzoek na of er onder hen draagvlak is het fonds de komende jaren voort te zetten. Daarna zal de Asser gemeenteraad hierover een formeel besluit nemen.

preuv_05

Optreden van Joris Linssen tijdens het Preuvenement Assen op zaterdag 27 augustus 2016, de traditionele start van het culturele en culinaire seizoen. Het Preuvenement is een initiatief van de MKB Binnenstadsvereniging en het evenement wordt o.a. gesubsidieerd door het Ondernemersfonds Assen.          Foto: Sake Elzinga